Vi Använder ROT – Avdrag

Med Rot-avdrag kan du alltid dra 30% av arbetskostnaden på utfört arbete med Snickarrn’ i Göteborg. Det innebär halva priset för en fullgod snickare ur vår personal. Materialkostnaden är densamma och maxbeloppet för ROT-avdragsgill arbetskostnad får inte överstiga 50 000 kr per person och år.

Efter den här summan är uppnådd löper vanlig taxa. Om du bor ihop med någon så kan du dra av 2 x 50 000 kr. Detta gäller alla våra tjänster på vår byggfirma.

För att du enkelt ska kunna se så är priset redan efter ROT i offerten och du kan se skattelättnaden direkt. Det finns inget minimumbelopp som du måste komma upp i för att få använda ROT. Detta har varit sedan 2008 och används i dagsläget för fullt av hantverkare runt om i Sverige.